Advarer mot forfall på slaktehuset

Verneverdige bygninger på Slaktehustomten er i svært dårlig forfatning. Byantikvaren mener bygningene må sikres umiddelbart.