Mer olje ved å lytte til stein

Denne uken samles verdensekspertisen innen bergartfysikk i Bergen. De skal utvikle modeller for hvordan man skal bruke lydbølger til å få mer kunnskap om bergartenes egenskaper.