Braut seg inn på skule

Stal for videoutstyr for 100.000 kroner.