• SISTE: Det har vært fergeforbindelse mellom Newcastle og Vestlandet i over 130 år. MS «Queen of Scandinavia», tilhørende DFDS Seaways, er så langt det siste skipet i ruten. En ny englandsbåt vil trolig bare bli halvparten så stor som denne. FOTO: HELGE SUNDE

Bergen kan få englandsbåt igjen

Det jobbes med å få etablert et nytt norsk/britisk rederi som kan ta opp igjen fergeforbindelsen mellom Vestlandet og Newcastle.