• STERKE BILDER: - Vi husker alle bildene av Utøya-ofre som ble hjulpet i land. For de nærmeste er disse bildene forbundet med sterke forestillinger om hvordan deres nærmeste hadde det, sier Kari Dyregrov ved Senter for Krisepsykologi. FOTO: TERJE AKERHAUG

Også venner sliter etter 22. juli

Over halvparten av vennene til 22. juli-ofre sliter fortsatt med søvn, angst og depresjon