• (1/3)
    SISTEREISPASSASJER: Aleksander Aga Røynstrand, med Åsmund Nerbakken Røynstrand (11 mnd.) på armen, benyttet anledningen til å være med MF Sogn over fjorden en siste gang. FOTO: Silje Katrine Robinson

Siste reis for fergefolket

Ikke akkurat kø-tendenser da siste ferge la fra kai i Brimnes.