- Dette kunne gått skikkelig ille

Kjørte mot kjøreretningen på motorveien. Flere måtte kaste bilen unna for å unngå krasj.