• NASJONAL HELSEPLAN: Mens Arbeiderpartiet er garantisten for dagens ordning med fire regionale helseforetak, er Høyre like klar på at disse skal vekk. FOTO: ELIAS DAHLEN

Erna vil ha NTP for sykehusene