Erna vil ha NTP for sykehusene

Publisert: Publisert:

NASJONAL HELSEPLAN: Mens Arbeiderpartiet er garantisten for dagens ordning med fire regionale helseforetak, er Høyre like klar på at disse skal vekk. Foto: ELIAS DAHLEN

  • Slik vi har en Nasjonal transportplan for samferdsel, bør vi få en nasjonal helseplan for sykehusene. Da vil vi lytte til lokale innspill, faglige råd og la Stortinget ta avgjørelsene.
Terje Valestrand

Dette er Høyres medisin, slik partileder Erna Solberg foreskrev den mandag morgen.

Les også

Sliter, men ser ut til å berge seg

Les også

- Vi må bli enig med Høyre om Bybanen

Da startet hun og partiet siste uke av årets valgkamp, der målet er full oppmerksomhet om helse og sykehuspolitikk. For der er skillet mellom regjeringen og det største opposisjonspartiet tydelig.

Mens Arbeiderpartiet er garantisten for dagens ordning med fire regionale helseforetak, er Høyre like klar på at disse skal vekk.

— Blir det flere eller færre fakkeltog til vern om lokalsykehusene når dere flytter makten fra regionen til Stortinget?

— Det vil alltid gå fakkeltog, men nå vil fakkeltogene vite hvor de skal gå, svarer Høyres nestleder og sannsynlige helseminister, Bent Høie.

- Helsedirektører skal bort

Han fortsetter:

— I dag vet ikke aksjonistene hvor de skal vende seg, nå kan de dra til Oslo og gå i fakkeltog til Stortinget. De kan henvende seg til sine egne politikere på Stortinget, som med vår modell vil ha ansvar for beslutningene. Det har de ikke i dag, den makten ligger til de regionale helseforetakene.

Erna Solberg legger til at den helseplanen de skal lage vil definere oppgavene til hvert enkelt sykehus, også lokalt, ut fra et nasjonalt hensyn.

— I dag har vi fire Helse-Norge, vi må få samlet disse til ett. Det handler ikke bare om mer penger, men også om mindre byråkrati i helsevesenet. Ved å fjerne ett nivå vil vi få redusert mye byråkrati, sier Solberg, som legger til:

— Mange av helsedirektørene spør meg hvem som skal erstatte dem. Mitt svar er at de ikke skal erstattes, de skal bort.

12 milliarder kroner

Men Høyre skal også legge mer penger i helsepotten, 12 milliarder bare i det offentlige systemet. Det er omtrent det samme som Arbeiderpartiet.

- Skal dette også dekke pasientenes frie valg til private tjenester, betalt av det offentlige?

— Nei, det kommer i tillegg, svarer Erna Solberg, som ikke har konkrete tall på hva det vil koste.

- Et annet ord for byråkrati i helsevesenet er New Public Management. Skal Høyre være det partiet som tar et oppgjør med denne tenkningen i Norge?

— Det kan jeg holde et helt foredrag om, Høyre stemte mot statsforetak tilbake i 1991. Vi mener politikerne nå må ta helsepolitikken tilbake, og overlate valgene til de det gjelder, altså pasientene.

Publisert: