Trafikkulykke på Haukeli

Fire skadet i kollisjon på Haukelifjell.