— Jeg ble kjempeglad! Jeg hadde ikke trodd jeg skulle få ja, fordi kommunen egentlig har stoppet behandlingen av startlån, sier Monica Lilletvedt.

Sammen med sønnen Adrian (2) har hun bodd i en kommunal leilighet i Birkelundsbakken i et år. Boligkomplekset har i årevis slitt med bråk og kriminalitet. Etter at BT skrev om saken, har Lilletvedt fått innvilget startlån fra kommunen, slik at hun nå kan kjøpe egen leilighet.

— Jeg har trivdes veldig godt her, men det er miljøet som er problemet. Jeg er forberedt på å bo mindre, så lenge jeg kommer vekk herfra, sier hun.

Lilletvedt er fast ansatt som hjemmehjelp i kommunen, men tjener under 300.000 i året, og har ikke egenkapital. Derfor anses hun som vanskeligstilt på boligmarkedet. Startlånet skal dekke en bolig opptil 1,6 millioner kroner.

— Jeg følger med på nettet hver eneste dag, men alt er så dyrt. Nå håper jeg bare at jeg finner en leilighet jeg har råd til, sier alenemoren.

Kaster ut bråkmakere

Fire andre småbarnsfamilier bodde også i det belastede, kommunale anlegget. I kjølvannet av saken lovet Helse og omsorgsbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) full opprydning.

— Vi har gått grundig til verks, og har banket på alle dørene for å sjekke tilstanden. Det er ikke tvil om at det er noen som gjør hverdagen utrivelig der oppe, sier Ulstein.

Byråden sier gjennomgangen har vært nyttig.

— Noen har fått tilbud om nye steder å bo. Noen flere har fått tilbud om hjelp fra Boligetaten og Nav som følge av gjennomgangen, sier Ulstein.

Ryddejobben er det Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) som har stått for. De har banket på alle 48 dørene, og kommet i kontakt med en lang rekke av beboerne.

- Hva har dere funnet ut?

— Det ser ut som at problemene i stor grad er knyttet til noen leieforhold, og de tiltrekker seg folk som ikke har noe der å gjøre, sier Bjarte Høysæter, direktør i BBB.

- Hva vil dere gjøre med det?

— Vi har måttet gå til heving av et av leieforholdene, ogvurderermulig heving av flere. Det er en vanskelig avgjørelse, men vi kan ikke sitte og se på at noen torpederer livet til andre, sier Høysæter.

- Hva skjer med barnefamiliene?

— Noen har søkt om startlån, og andre sier de ønsker å bli boende. Vi ser og et tilfelle av fremleie, som er ulovlig.

Fortsetter som før

Boligetaten sa i november at de ofte vet lite om bomiljøet når de tildeler leiligheter. De vil likevel ikke foreta endringer internt.

- Hvilke endringer har Boligetaten gjort?

— Vi har ikke gjort endringer i rutinene. Tildelingene foregår på samme måte som før. Boligetaten, BBB, Introduksjonssenteret, etat for sosiale tjenester og etat for rus og psykiatri er med på tildelingsmøtene.

- Hva skjer med måten tildelingsmøtene blir gjennomført?

— Det er ingenting i veien med møtene. De involverte partene er representert og det fungerer bra.

- I november uttalte Boligetaten at det er basert på flaks og uflaks hvor en barnefamilie får kommunal bolig?

— Det er en spissformulering jeg ikke kjenner meg igjen i. Vi kan tildele boliger der noen flytter ut, eller når nye kommunale boliger er klare. Vi kan ikke endre annet enn at vi ønsker oss flere kommunale boliger.