Reddet på land av kolleger

Arbeider på oppdrettsanlegg fikk gjenstand i hodet og falt i sjøen.