Sp tar dissens om vikardirektivet

Dermed må Arbeiderpartiet få støtte hos opposisjonen for å få innført EU-direktivet.

NEI TAKK: Senterpartiet og Liv Signe Navarsete vil i likehet med SV ta dissens i Regjering.
  • Marie Melgård
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

Senterpartiet bestemte tirsdag kveld at de tar dissens mot EUs vikardirektiv. Det opplyser kilder til Aftenposten.nol.

I dag hadde landsstyret i partiet et telefonmøte hvor de enstemmig ble enige om å ta dissens i Regjeringen mot det omstridte direktivet.

Leder for Senterungdommen, Sandra Borch, skriver også påTwitter at:

— Et samla Senterparti går for dissens motvikarbyrådirektivet!!! Nice!

Senterungdommen har tidligere vedtatt et krav om atSenterpartiet må gå inn for å ta dissens mot vikardirektivet.

- Ikke overraskende

SV har allerede bestemt at de skal ta dissens, dermed må Arbeiderpartiet lene seg på opposisjonen for å få implementert direktivet. Både Høyre, Frp, Krf og Venstre har uttalt at de er for direktivet.

— Saken er ikke ferdig behandlet i regjeringen, men deter vel kjent at fra før at de to partiene er motstandere av direktivet. Det erderfor ikke overraskende at de varsler dissens. Direktivet innebærer at vikarerskal få samme lønn som fast ansatte, og styrker dermed arbeidstakernesrettigheter, skriver statsminister Jens Stoltenberg i en SMS til Aftenposten.no

Mye tyder på at Regjeringen vil ta stilling til vikardirektivet denne uken, og at det kan bli vedtatt i statsråd førstkommende fredag.

Dette er i alt den tredje dissensen fra SV og SP. Tidligere i regjeringen har de tatt dissens mot tjenestedirektivet og datalagringsdirektivet.

Uenighet

Senterpartiet har brukt tid på å komme frem til avgjørelsen. I februar sendte de et brev til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm med spørsmål til en klargjøring av hva direktivet vil bety for norsk arbeidsmiljølov. Svarene fra Bjurstrøm var ikke tilfredsstillende for partiet, dermed bestemte Senterpartiet at de var i mot direktivet, men det var uklart om de ønsket å ta dissens.

Nationen skriver i dag at det har vært uenighet om direktivet både i Senterpartiets stortingsgruppe og blant partiets regjeringsmedlemmer.

Arbeidspolitisk talsmann i Senterpartiet, Geir Pollestad, sai dagens Aftenbladet at han mener partiet ikke bør ta dissens.

Sp har tidligere slått fast at regjeringen bør si nei til åinnføre det omdiskuterte vikardirektivet.

— Dissens er noe vi skal bruke dersom vi er i tvil om vi kanfortsette i regjering. Det mener jeg ikke partiet er nå, sier Geir Pollestadtil Stavanger Aftenblad.

Ap snur ikke

Arbeiderpartiets stortingsgruppe vedtok før jul at de var for implementering av direktivet. Ett av argumentene for dette var en positiv høringsuttalelse fra LO fra 2010. Striden om direktivet tok en ny vending da flere store LO-forbund gikk til streik mot direktivet, og da LO tilslutt besluttet at var i mot. Etter det har også YS og Unio bedt om norsk reservasjon mot direktivet, og mange har håpet at Ap ville snu. Partiet har hele tiden fremholdt sitt standpunkt.

Under et møte i Rogaland Arbeiderparti, hvor fylkeslaget vedtok at de er for implementering, sa statsminister Jens Stoltenberg at:

— Jeg vet at denne saken har opptatt mange her. Vi har jobbet med den i over to år. Først mente LO det samme som andre europeiske LO-er. De var for. Så snudde LO. Det er greit. Men når LO snur, betyr ikke det automatisk at også vi skal snu, sa Stoltenberg i sin tale.

Et av hovedargumentene for å gå i mot, er at de har fryktet at et norsk ja til direktivet kan gi en svakere arbeidsmiljølov i framtiden, fordi EFTA-domstolen kan overprøve norsk lov.

Publisert