Selvforskyldt rus ingen unnskyldning

Svært berusede drapsmenn vil som regel ikke bli ansett som strafferettslig utilregnelige.