Trafikkulykke i Kvinnherad

Kollisjon mellom to biler på Husnes.