Personbil kjørte på lastebil

Bare lettere personskader etter ulykke på riksveg 555.