Færre jentemobbere blir kriminelle

Rundt halvparten av guttemobberne havner i kriminelle miljøer senere i livet. Mange jentemobbere ser ut til å klare seg godt.

Publisert Publisert

TIDLIG INNSATS: Professor og mobbeforsker Dan Olweus mener det er viktig å få satt inn forebyggende tiltak mot mobbing på et tidlig tidspunkt. - Vi vet at folk som bruker hersketeknikker kan ta det med seg videre i livet, sier han. Foto: Ørjan Deisz

— Jenter som mobber klarer seg vanligvis bedre enn guttene. De har større innlevelse med andre, og er generelt snillere. Jenter kan være slemme, men det er viktig å være klar over at mye av mobbingen jenter blir utsatt for kommer fra gutter, sier professor og mobbeforsker Dan Olweus.

Han har tidligere gjort omfattende studier av hvordan gutter som mobber klarer seg senere i livet. Han fant at rundt halvparten av dem ble kriminelle.

— Mobbing er en form for regelbrytende atferd. Mobberne vet at det de gjør ikke er greit. At mange senere blir kriminelle, kan sees på som en videreføring av dette. De starter gjerne også med vandalisering og forfalskning på skolen, sier Olweus.

Koster 10 millioner

De kriminelle guttemobberne koster samfunnet dyrt.

— Mobbere koster mye fordi de må ha rettssaker, har ofte problem med alkohol og narkotika, ustabile arbeidsrelasjoner og blir kanskje fortidspensjonert. Forskning viser at et slik marginalisert livsløp koster samfunnet 10 millioner kroner, sier Olweus.

Les også

Da June fylte 18 år, hadde hun ingen venner å invitere

Det er gjort mindre forskning på langtidseffekten av mobbing for jenter, men likevel godt dokumentert at jentemobberne i mindre grad er innblandet i kriminalitet, og da særlig voldskriminalitet. En del av jentene vil likevel havne på feil side av loven.— Noen jentemobbere blir gjerne dratt til guttemobbere, og havner sånn i kriminelle miljøer, sier han.

Pest og plage

Grete Sørensen Vaaland, forsker ved læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger mener mobbere lærer seg at mobbing noen ganger fungerer, og det er derfor de i en del tilfeller fortsetter i voksen alder.

— Når mobbeatferden, det å skaffe seg sosiale gevinster ved å tråkke på andre, blir bekreftet som en suksess, så skjer det en læring om at dette lønner seg. Og det er skadelig, sier Vaaland.

Vaaland mener jenter i større grad enn gutter driver med mobbing gjennom utfrysning, fordi det er mest effektiv blant jenter.

Hun mener de som driver på med slik mobbing kan få problemer senere, på flere måter.

— Det kan gjøre at folk blir en pest og en plage i arbeidslivet. Vi vet vel alle at det er noen voksne folk som holder på sånn. Eller så ser vi at i noen tilfeller snur hele klasser seg mot jentemobbere sent i ungdomsskolen. Det kan virke som at flere tar avstand fra plagerne senere i ungdomsårene, sier Vaaland.

Hun påpeker at begge utfallene er svært lite ønskelige, og mener det understreker viktigheten av å ta tak i mobbeatferd så tidlig som mulig.

— Dette betyr at det er uansett et svik mot mobberne om vi ikke prøver å stoppe dem. De har en dårlig prognose, sier hun.

Krever innsikt

Olweus mener at det er vanskeligere å få vekk mobbeatferd om den fortsetter helt til voksen alder.

— Skal man bli kvitt slik atferd som voksen, kreves det i alle fall innsikt fra personen selv. Generelt er det viktig at det blir satt inn forebyggende tiltak tidlig. Det er vanskeligere å sette inn tiltak i arbeidslivet, og i tillegg er mobbing enklere å få øye på i skolen, mener han.

Han etterlyser mer forskning på konsekvensene for jentemobberne.

— Vi trenger å vite mer for å få en forståelse av hvor viktig forebygging er. Men vi trenger ikke det for å se at skolene har et stort ansvar her, sier Olweus.

Publisert