• TIDLIG INNSATS: Professor og mobbeforsker Dan Olweus mener det er viktig å få satt inn forebyggende tiltak mot mobbing på et tidlig tidspunkt. - Vi vet at folk som bruker hersketeknikker kan ta det med seg videre i livet, sier han. FOTO: Ørjan Deisz

Færre jentemobbere blir kriminelle

Rundt halvparten av guttemobberne havner i kriminelle miljøer senere i livet. Mange jentemobbere ser ut til å klare seg godt.