Føler seg lurt og skuffet

Da de satt på mottak tok asylbarna i Bergen saken i egne hender, kjempet og fikk bli.Syv år senere er de skuffet over regjering og Storting.