Færre narkotatt i fengslene

Andelen fanger som tas for rusbruk i fengsel er den laveste på åtte år.