Stor skredfare på Kvamskogen

Politiet advarer alle skigåere.