Tokagjelet sperret av ras

Fylkesvei 7 mellom Kvamskogen og Norheimsund blir trolig stengt i flere uker etter et stort steinras.