• BRANN: I fjor var det fleire alvorlege hendingar i Sogn og Fjordane. Etter eit tilsyn kritiserer fylkeslegen AMK-sentralen for svikt i varslingsrutinane. 5. august starta det å brenne i eit vogntog inne i Gudvangatunnelen. FOTO: MARIE HAVNEN

AMK får kritikk

Varslingsrutinane har ikkje fungert ved mange alvorlige hendingar i Sogn og Fjordane.