Omkom i arbeidsulykke i Gaular

Mannen arbeidet i skogen da det gikk galt.