Prosjektansvarlig i Tine, Leif Arne Berge, håper kommunen flytter de planlagte bybaneskinnene gjennom Mindemyren.

— Det er viktig for oss at den flyttes noe vestover. Det som er foreslått, går gjennom området hvor vi har melkemottaket. Der ligger det omfattende tekniske installasjoner.

Blir umulig

Tine har tatt dette opp med kommunen, men har foreløpig ikke fått svar på om sporene kan flyttes. Komité for byutvikling har imidlertid åpnet for å flytte veianlegget vestover.

— Det vil gjøre vår drift umulig, dersom traseen legges slik den er foreslått, sier Berge.

Den siste innsigelsen til Mindeplanen kommer fra Jernbaneverket. Regional plan- og utviklingsdirektør, Lars Christian Stendal, sier de er enig med kommunen om realitetene i saken.

— Vi skal bruke terminalen på Minde til godsbehandling inntil vi har kapasitet til å ta det vi har der oppe andre steder. Det skjer enten ved en modernisering av Nygårdstangen, eller ved at det kommer en ny terminal.

Finner løsninger

Regjeringen har bestemt at det skal lages en såkalt «konseptvalgsutredning» for plassering av ny godsterminal i bergensområdet. Når den er klar på høsten 2015, vil regjeringen fatte en beslutning om hvor den nye terminalen skal komme, og hvor lang tid det vil ta.

— Det er sannsynlig at vi blir på Minde i ti år fremover.

Jernbaneverket ønsker imidlertid planene for Mindemyren velkomne. De mener det er gode muligheter for å gjennomføre store deler av planen uten at Jernbaneterminalen berøres. Det planlagte bybanesporet mot Fyllingsdalen vil imidlertid komme i konflikt med deres tomt.

— Jeg tror vi vil finne løsninger. Den tid, den sorg. Men banen vil ikke ta mye av vårt areal, og vi vil nok kunne opprettholde vår funksjonalitet selv med Bybanen der.