Nekter å lese dokumenter

Regjeringen svarer på Stortingets krav om innsyn i Mongstad-dokumenter med å taushetsbelegge innholdet.