• Vil ikke dele: Regjeringen gir ut informasjon til dem som skal granske dem, men taushetsbelegger samtidig informasjonen. Dette reagerer Abid Q. Raja i Venstre så mye på at han nekter å lese de aktuelle dokumentene. FOTO: TOR HØVIK

Nekter å lese dokumenter

Regjeringen svarer på Stortingets krav om innsyn i Mongstad-dokumenter med å taushetsbelegge innholdet.