• ULOVLIGE BRYGGER: Begge de to flytebryggene i forgrunnen i Vestrepollen på Milde ble lagt ut uten at det ble søkt om tillatelse. Dette er to av de syv ulovlige flytebryggene i denne viken. FOTO: ODD MEHUS

Varsler oppvask på bryggekanten

Et tilsyn avdekket syv ulovlige flytebrygger i denne viken. Kommunen regner med å avsløre 1500 ulovligheter.