Trafikkulykke på Radøy

Føreren ringte selv politiet fra bilen.