Båt med åtte om bord sto fast

Luftputebåten mellom Veitastrond og Hafslo fikk problemer.