Ulykke i Damsgårdstunnelen

Taxi og semitrailer krasjet i hverandre.