• KLART FOR TRAFIKK: Klokken 13 klipper samferdselsministeren snoren. En time senere er tunnelen klar for vanlig trafikk. FOTO: RUNE NIELSEN

Eikåstunnelen åpner om timer

Veien blir 60 millioner dyrere enn planlagt.