• OVERSVØMMELSE: Anleggsleder i LAB, Knut-Helge Iversen, må bruke dagen på å pumpe vann opp fra tomten. FOTO: Rune Nielsen

- Tomten er oversvømmet

Entreprenørselskapet LAB har måtte stanse arbeidet ved jernbanestasjonen.