- Vi burde gått videre med saken

Visepolitimester Gunnar Fløystad innrømmer at politiet har gjort feil, og at de ikke skulle ha henlagt saken om dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8).

Publisert Publisert

GJØR FEIL: Visepolitimester Gunnar Fløystad, distriktets øverste leder for retts- og påtaleseksjonen, håper at saken ikke rokker ved folks tillit til politiet.- Det er viktig for oss at vi gjør en så god jobb vi bare kan. Det vil alltid være rom for forbedringer, og vi vil alltid kunne gjøre feil. Og feil kan vi gjøre igjen, sier han. Foto: Ørjan Deisz

iconDenne artikkelen er over fem år gammel

— Hvordan vil du karakterisere politiarbeidet som er gjort i denne saken?

— Jeg har ikke lyst å gå inn og karakterisere noe, men det som er viktig for oss er at vi lenge har opplevd dette som en vanskelig sak. Det var en vanskelig sak da vi begynte på den, og en vanskelig sak da vi etterforsket den i ni måneder, og vanskelig da vi henla den.

— At en mann nå er siktet og pågrepet for drap, gjør at vi må sette spørsmålstegn ved etterforskningen og se nøyere på det som ble gjort innledningsvis. Jeg ønsker derimot ikke å gå ut nå og karakterisere saken på noen måte. Det vil jeg holde meg for god til.

Les også

En politiskandale

— I hvilken grad tar dere selvkritikk?

— Det er noe vi må komme tilbake til, men prosessen vi har hatt internt er ikke slik som BT har fremstilt den.

- Hva mener du med det?

— At vi ikke skal ha gått grundig nok gjennom saken. Det er feil. Det er heller ikke riktig at jeg ba etterforskeren om å holde seg unna. Jeg ga skriftlig direktiv på at vi skulle gå grundig gjennom poengene hans, og det ble gjort. Det er ikke rett at vi avfeide det som ingenting, og det er viktig for oss å få frem.

- En vanskelig sak

- Får saken noen personalmessige konsekvenser?

Jeg kan ikke si noe annet enn at vi har vurdert saken og ment på det tidspunktet da den ble henlagt at det var riktig å henlegge den. I dag ser vi at vi burde gått videre med den

— Det er ikke noe tema for min del nå.

- Hvorfor ble ikke vitner fulgt opp og eksempelvis kalt inn til fotokonfrontasjon?

— Når det gjelder etterforskningen er det viktig at de som eier saken svarer på det. Jeg har ikke kunnskap om enkeltdetaljer.

- Hvorfor ble ikke saken tatt opp igjen etter at etterforskeren varslet internt?

— Saken har vært vanskelig. De som har hatt ansvar for saken får synspunkter fra etterforskerne og ser på dem. Her ble det vurdert slik at det ikke var noe nytt som kunne bringe oss videre.

Avventer konklusjon

- Har noen kjent seg overkjørt av etterforskeren internt?

— Nei, på ingen måte. Etterforskningsgruppen vurderte det annerledes enn han gjorde, og det er kjernen i det.

- 32-åringen ble nevnt allerede i januar i år av samme etterforsker. Og etterforskeren ba om at 32-åringen skulle inn til nye avhør.

— Det kan jeg ikke svare på, da det ikke er mine vurderinger. Jeg har ikke innsyn i konkrete etterforskningsskritt.

- At noen nå er siktet i saken, viser det at det kunne vært en drapsmann på frifot?

— Det er viktig å få frem at det er skjellig grunn til å mistenke ham for drap - det er ingen konklusjon ennå. Nå må etterforskerne bruke tid på de tingene de vil gjennomgå, og etter hvert sette opp en konklusjon.

Til Monikas mor

- Noe du vil si til Monikas mor?

— At vi gjør alt vi kan for å oppklare saken. Det er vårt klare mål og det har det vært lenge.

- Hun har prøvd å nå frem til politiet flere ganger. Hva tenker du om at hun ikke nådde frem tidligere?

— Jeg kan ikke si noe annet enn at vi har vurdert saken og ment på det tidspunktet da den ble henlagt at det var riktig å henlegge den. I dag ser vi at vi burde gått videre med den.

- Vi ser i dag at innsats fra en rekke enkeltstående personer førte til gjenopptakelse av saken og at Kripos ble koblet inn. Hva tenker du om at politiet kunne oversett et drap?

— For oss er det fryktelig viktig å oppklare alvorlige saker, og vi ønsker selvfølgelig å oppklare denne saken. Det er det viktigste for oss.

Publisert