• PÅ VAKT: – Vi merker at førstegangsfødende er på vakt etter uroen som har vært rundt KK i media, sier klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes. Nå har KK laget en plan for å rette opp manglene som fylkeslegen har påpekt. FOTO: MARIE HAVNEN

KK åpner dørene

En gang i måneden vil KK invitere blivende foreldre til åpent hus.