• lotto.jpg

- De var blanke i øynene

Bergenskvinne vant 45 millioner