• FULL KONTROLL: En kombinasjon av et privat pulverapparat og brannvesens innats gjorde at bilbrannen på Litlebergen aldri fikk utvikle seg. FOTO: ERLEND SPURKELAND

Slukket bilbrann med brus