Lover plass – i 2015

Bergen skal ha plass til alle barn, også dem født 1. september eller senere, lover barnehagebyråden. Men ikke før i 2015.