• FORHANDLER: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa understreker at en endelig avtale ennå ikke er underskrevet med Hurtigruten ASA. FOTO: Helge Sunde

ESA gransker Hurtigruten

Anbudsrunden for drift av Hurtigruten endte med én tilbyder og en dobling av prisen. Nå er anbudsprosessen klaget inn for ESA.