Låve brant ned

Frivillig brannslukker fikk røykskader.