Kontrollutvalget (KU) i Bergen kommune har nå skrevet brev til byrådsavdelingen for finans, eiendom og eierskap. Her ber de finansbyråd Liv Røssland redegjøre for «det tilsynelatende misforholdet mellom 758 årsverk og bare 11— 20 dokumenter i kommunens offentlige journal pr. arbeidsdag».

Urimelig lite

Mathias Furevik (Rødt) er overrasket over at så få dokumenter lagres. Han mener det er et stort problem for innbyggernes mulighet til å kontrollere hva kommunen faktisk holder på med.

— I en byrådsavdeling med så mange ansatte, som jobber med blant annet innkjøpssaker og økonomiforvaltning, så burde det generere flere dokumenter og mer korrespondanse enn det som lagres her. Det virker helt urimelig at resultatet er så få dokumenter.

Han mener det er flere problematiske sider ved denne saken.

— En ting er at offentligheten ikke får mulighet til å finne ut hva som faktisk foregår. I tillegg har ikke kommunen selv kontroll over hva man har gjort eller besluttet.

Dokumenterer ikke

Furevik peker på den omstridte TTT-saken fra noen år tilbake, hvor det ble foretatt både interne og eksterne granskinger, samt politietterforskning, for å finne ut hva som skjedde da kommunen tildelte telekontrakter for hundrevis av millioner kroner.

— Den og andre saker har vist at kommunen har problemer med å dokumentere hva som faktisk skjedde i prosessene, og det måtte gjøres beslag i private e-poster for å finne ut av ting man burde funnet i arkivet.

Medlemmet i Kontrollutvalget mener det ikke er godt nok av byrådet å peke på at det skal innføres nye rutiner for journalføring.

— Her er det åpenbart at man ikke følger loven. Problemet er ikke nye rutiner, problemet er etterlevelse. Det har åpenbart ikke vært noen forbedringer siden forrige rapport om dette.

Ikke så mange

Overfor BT presiserer finansbyråd Liv Røssland (Frp) at det bare er dokumentene fra de ansatte på «nivå 1» som legges frem på nett. De underliggende etater som Kemneren, Etat for bygg og eiendom, Etat for utbygging, IKT Drift, HR Bemanning og Bedriftshelsetjenesten vises ikke i journalen på nettet.

— Det betyr at tallet på mellom 11 og 20 journalførte dokumenter for hver arbeidsdag fordeler seg på de 120 ansatte som jobber på nivå 1. Det er heller ikke alle ansatte som har arbeidsoppgaver som saksbehandlere. Håndverkere og renholdere gjør flott og viktig arbeid, men lite saksbehandling.

Røssland påpeker også at de fleste av tjenestene de leverer er interne tjenester i kommunen.

— Det gjør sitt til at en del av kommunikasjonen og dokumentproduksjonen også blir intern.

Furevik er ikke fornøyd med svaret. Han mener antallet registrerte dokumenter fremdeles er altfor lavt.

— At de driver kommunikasjon internt i kommunen er jo ingen unnskyldning, det skal journalføres likevel.