• RETTFERDIG FORDELT: Ole Fritjof Norheim har siden sommeren 2013 jobbet med Prioriteringsutvalgets utredning. Det har ført til debatt. - Folk virker overrasket over at helsevesenet også i dag prioriterer noen foran andre i dag, sier Norheim. FOTO: SCANPIX

- Politikere griper for raskt inn i enkeltsaker

Når mediene setter lys på dem som ikke får hjelp og politikerne kaster seg på, blir andre usynlige tapere i helse­vesenet, mener Ole Frithjof Norheim.