• (1/2)
    Dette er deler av området som byrådet nå ønsker skal få boligsoneparkering. Bildet er tatt før Høgskolen i Bergen ble bygget, på den ledige tomten til venstre. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Nå blir det forbudt å parkere på Kronstad

Utvider boligsonen for å bli kvitt fremmedparkering.