— Vi ønsker at disse pasientene skal få et best mulig tilbud. Mange har behov for rehabilitering og terapi i tillegg til selve medikamentet. Da blir det dyrt, sier David John Walker som er konstituert avdelingsdirektør ved Avdeling for rusmedisin.

Frem til 1. november var utdelingen av LAR-medisiner en kommunal oppgave, men nå ligger ansvaret hos Helse Bergen og Avdeling for rusmedisin. Ifølge Walker er ambisjonen for denne pasientgruppen høy. Behandlingen skal innebære langt mer enn medisinering.

— Mange har problemer med å fylle dagene sine med meningsfull aktivitet og de mangler nettverk utenfor rusmiljøet. Flere har også traumer og er preget av omsorgssvikt i oppveksten. Hvis de skal klare å bygge opp stabile og trygge liv, er det viktig at vi hjelper dem med alle disse utfordringene. Medikamenter er ikke nok, sier Walker.

I oktober ble det klart at prisen på den tette oppfølgingen vil bli enda høyere enn det som har vært forespeilet og stipulert av Helse Bergen. 20-25 millioner kroner må spares inn.

Arbeidet med å få ned utgiftene er nå i gang og flere avdelinger har fått beskjed om at de må kutte sine kostnader. Walker understreker at prioriteringene er gjort slik at alle pasientene er sikret en forsvarlig behandling.

Men ansatte BT har snakket med frykter likevel at kostnadskuttene vil gå ut over drift og pasienter.

Ifølge økonomidirektør i Helse Bergen, Eivind Hansen, får Avdeling for rusmedisin tilført økte midler på grunn av ansvaret for LAR-pasientene.

— Problemet er at utfordringene øker mer enn rammene. De økonomiske utfordringene knyttet til LAR er blitt større enn det vi var klar over, sier Hansen.

Han understreker at Helse Bergen ikke vil få overført flere penger fra staten, selv om utgiftene øker.

— Omprioriteringene må gjøres ut fra eksisterende budsjett. Det handler om å se hvor det er mulig å spare inn. Denne situasjonen er ikke ulik det som skjer på andre avdelinger i Helse Bergen. Vi har fått en stram ramme samtidig med at vi jobber med store omstillinger, sier økonomidirektøren.

David John Walker håper at det stramme budsjettet ikke skal gå ut over andre avdelinger og pasientgrupper.

— Vi skal nå ha en stor gjennomgang på hva vi skal prioritere og hvor vi kan spare inn. Det er viktig for oss å fortsatt gi et godt tilbud til de pasientene som ikke er i LAR, understreker han.