• GRENSEBILEN: I den spesiallagde grensebilen kan politiet og de andre etatene fortløpende sjekke opp at folk er den de sier de er. Inni sitter politioverbetjent Arvid Samuelson ved utlendingsenheten i Hordaland politidistrikt. FOTO: Eirik Brekke

Her er politiets rullende kontor

En spesiallaget grensebil var i bruk under politiets storkontroll på E16 ved Osterøybrua. Resultat: Promille, tekniske feil og en haug med pålegg.