• SVARTE: Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og Øyvind Halleraker i Stortinget i dag. FOTO: Håvard Bjelland

Ny runde om ubåten

Det går mot en ny, bred høring i Stortinget om U-864. Regjeringen kommer med sitt forslag til videre fremdrift «i nær fremtid».