Kan bli eineeigar i Fjord1

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan bli eineeigar av Fjord1, eit av dei største transportselskapa i landet.