• UTRYGG: -I 2006 ble Terje Kvamme lovet av Bergen kommune at de skulle sikre fjellet bak boligen til familien i Kolstien mot ras. Ingenting har skjedd på fem år. FOTO: TOR HØVIK

Rastruede lever fortsatt i uvisshet

Bergen kommune vet nå nøyaktig hvor det bør rassikres i Bergen. Men ingen vet hvem som skal betale.