- Folk bør ikke kjøre over fjellet

Veitrafikksentralen sier det er «enormt stor rasfare».