• (1/3)
    HAR VÆRT MED FØR: Fenrik Suzanne Loe var med KNM «Fridtjof Nansen» på EU-oppdrag i Aden-bukten i 2009. Da var det spenningen som gjorde at hun ville bli med, denne gangen er det viktigheten av oppdraget som er motivasjonsfaktoren. FOTO: ØRJAN DEISZ

Norsk fregatt skal lede kampen mot pirater

Det har ikke vært en eneste vellykket kapring av store handelsskip utenfor Afrikas horn det siste året. Nå skal Norge lede kampen mot piratene.