Utrykning til Sandsli

Teltbrann var ulmende griller.